Maszyny bez obróbki formatów

Elektronicznie sterowany system natryskujący środek antyadhezyjny (aplikacja przez rolkę)

W szczególnych przypadkach (np. maszyny bez obróbki formatów) używa się urządzenia rolkowego do nanoszenia środka antyadhezyjnego. Zostało ono przedstawione na poniższym zdjęciu przed podajnikiem taśmy obrzeża. Rolka nanosząca środek oddzielający spryskiwana jest za pomocą dyszy precyzyjnej specjalnym środkiem antyadhezyjnym RIEPE® LPZ/II®, a następnie rolka ta nanosi środek antyadhezyjny precyzyjnie na przedmiot obrabiany w obszarze krawędzi.

W rezultacie, środek antyadhezyjny nie wchodzi w kontakt z nieobrobionym obrzeżem, przez co nie utrudnia procesu klejenia. Dzięki zaaplikowanemu środkowi antyadhezyjnemu, wypływające pozostałości kleju nie mogą przywierać do przedmiotu obrabianego.